SKYSCHOOL mācību centrs piedāvā gan individuālās nodarbības, gan grupu nodarbības.

Individuālās nodarbības ir domātas jebkuram, neatkarīgi no vecuma, zināšanu līmeņa un mērķiem. Individuālajās nodarbībās apmācāmais mācās kopā ar pasniedzēju, saņemot uzmanību, mācību materiālus un kvalitatīvu apmācību.

Grupu nodarbības notiek jebkuram, neatkarīgi no vecuma, zināšanu līmeņa un mērķiem. Grupu nodarbības apmācāmie (līdz 4 - 5) mācās noteiktā valodu zināšanu līmenī, noteiktā laikā kopā ar pasniedzēju, saņemot kvalitatīvu apmācību, mācību materiālus un komunicējot ar grupas biedriem.

Kādu apmācību izvēlēties - vai individuālās vai grupu nodarbības, tas ir Tavā ziņā.


Nodarbību ilgums
 Individuālās nodarbības cena 1 cilvēkam Grupas nodarbības cena 1 cilvēkam
   
 Testa nodarbība bez maksas bez maksas
 30 minūšu nodarbība8 - 12 EUR
45 minūšu nodarbība   12 - 20 EUR5 EUR 
 60 minūšu nodarbība14 - 30 EUR   -


Nosacījumi nodarbībām Individuālās nodarbības Grupu nodarbības 
   
 Individuāla pieeja × ×
 Laiks veltīts tikai Tev×  -
Lētāk- ×
 Testa nodarbība×   × 
 Nodarbību laiksJebkurš  Noteikts
  Zināšanu līmenis Jebkurš Līdzīgs
 Apmaksa Par nodarbībuPar kursu 
  Pieteikties individuālajai nodarbībai
 Pieteikties grupu nodarbībai

VALODU NODARBĪBU NOTEIKUMI 

Noteikumi nosaka Online valodu centra SKYSCHOOL un Izglītojamā tiesības un pienākumus, kurus abas puses, līdz ar pieteikšanos nodarbībām, mācību apmaksas, mācību sākuma apstiprināšanas vai izglītojamo ieskaitīšanas mācību grupā, apņemas izpildīt un ievērot.

1. Online valodu centra SKYSCHOOL, turpmāk Centrs, pienākumi un tiesības :

 • pamatojoties uz Testa nodarbības rezultātiem un Izglītojamā vēlmēm, pēc nodarbību apmaksas saņemšanas, Centrs informē valodu pasniedzēju par iespēju sākt nodarbības ar Izglītojamo.
 • Centrs ar pasniedzēju palīdzību piedāvā kvalitatīvu mācību procesu, nodrošina atbilstošas kvalifikācijas pasniedzējus, veic to regulāru darba kvalitātes kontroli, Izglītojamo apmierinātības monitoringu un mācību procesa atbilstību prasībām un izvirzītajiem mērķiem.
 • Nodarbības notiek nepārtraukti, saskaņā ar izvēlēto nodarbību grafiku.
 • Pasniedzējam ir pienākums informēt Izglītojamo par nodarbības pārcelšanu uz citu dienu/laiku vismaz 24h iepriekš.
 • Centrs izsniedz sasniegto zināšanu līmeni apliecinošu sertifikātu, ja Izglītojamais ir izteicis vēlmi saņemt apliecību.

2.      Izglītojamo tiesības un pienākumi:

 • Izglītojamiem ir tiesības saņemt kvalitatīvi īstenotu mācību procesu izvēlētajā priekšmetā.
 • Izglītojamiem ir tiesības izteikt savas vēlmes, bažas, aizrādījumus, ieteikumus u.tml. par procesiem Centrā, kas tieši skar viņu intereses.
 • Izglītojamiem ir tiesības lūgt mainīt pasniedzēju (mācību laiki vai mācību dienas vairs nav pieejami u.c. personīgi iemesli). Nepieciešams rakstiski vai mutiski paziņot Centra biroja vadītājai (+37123307688, skyschool.latvia@gmail.com) par šo vēlmi un izrunāt iespējas par pasniedzēja nomaiņu.
 • Izglītojamam ir pienākums informēt pasniedzēju par nodarbības pārcelšanu uz citu dienu/laiku vismaz 24h iepriekš. Neievērojot šo noteikumu, par nenotikušo nodarbību tiks ņemta samaksa kā par notikušu nodarbību.
 • Izglītojamam nepieciešams ierasties uz nodarbībām laikus lai ievērotu pasniedzēja nodarbību laiku un netraucētu nodarbības plānu.
 • Izglītojamiem ir tiesības pārtraukt mācības, rakstiski vai mutiski informējot Centru (skyschool.latvia@gmail.com). Centrs: - atgriež Izglītojamam iemaksāto naudas summu, ja nav izmantotas visas apmaksātās nodarbības vai arī iemaksātā naudas summa tiek saglabāta līdz laikam, kad Izglītojamais atkal uzsāk mācības pie pasniedzēja. 
 • Izglītojamā pienākums ir - laicīgi veikt maksājumu par nodarbībām, saskaņā ar rēķinā uzrādīto apmaksas datumu.
 • Izglītojamais veic apmaksu par mācībām, atbilstoši noteiktajam cenrādim. Apmaksājot pakalpojumus, Izglītojamais automātiski piekrīt šiem VALODU NODARBĪBU NOTEIKUMIEM un apņemas tos ievērot.
 • Izglītojamā pienākums ir – sekot līdzi apmaksāto nodarbību daudzumam un laicīgi apmaksāt nākamās nodarbības. 

Pirkumu grozs